PROFIL PRACOWNIKA: Anita Staroń

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Od 2018 profesor nadzwyczajny w Instytucie Romanistyki UŁ, Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego. Zajęcia z historii literatury francuskiej XIX i XX wieku, z teorii literatury, metodologii badań literackich, praktycznej nauki języka francuskiego. Seminaria licencjackie i magisterskie z obszaru literatury XVIII-XXI wieku

Od 2003 adiunkt w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ, Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego.

2015 rozprawa habilitacyjna Au carrefour des esthétiques. Rachilde et son écriture romanesque. 1880-1913 [Na styku estetyk. Rachilde i jej powieściopisarstwo. 1880-1913]

2003 rozprawa doktorska L’Art romanesque d’Octave Mirbeau. Thèmes et techniques [Sztuka powieściopisarska Oktawiusza Mirbeau], pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Naliwajka

2002 stypendium badawcze Rządu Francuskiego

Od 1992 asystent w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ, Zakład Literatur Romańskich

1986-1991 studia w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ. Praca magisterska Édouard Rod et la crise du roman post-naturaliste [Édouard Rod a kryzys powieści postnaturalistycznej], pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Mileckiego


Funkcje, członkostwo w organizacjach naukowych

Dyrektorka Instytutu Romanistyki UŁ (od 2016)

Wiceprzewodnicząca Société Octave Mirbeau z siedzibą w Morlaix, Francja (od 2019)

Korespondentka zagraniczna Société Octave Mirbeau (od 2000)

Korespondentka zagraniczna Société d’Histoire Littéraire de la France (od 2020)

Członkini Société des études romantiques et dix-neuviémistes z siedzibą w Paryżu

Członkini Society of Dix-Neuviémistes

Wiceprzewodnicząca Zarządu Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada” (kadencja 2018-2020, 2020-2022 I 2022-2024)

Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Alliance Française Łódź (2016-2019)

Członkini Stowarzyszenia Łódzkie Bardziej Francuskie

Członkini Rady Promocji Języka Francuskiego przy UMŁ

Pełnomocniczka Kierownika KFR do spraw dydaktycznych (2009-2016)

Opiekunka Koła Naukowego Romanistów (2007-2010)

Koordynatorka kierunkowa programu Socrates/Erasmus (2007-2009)

Opiekunka cyklicznej imprezy literackiej Prix Goncourt – le choix polonais (od 1998)

ZAINTERESOWANIA

Powieść francuska przełomu XIX i XX wieku, ewolucja technik narracyjnych, aspekty tematyczne i stylistyczne, estetyka dekadentyzmu i symbolizmu, twórczość Octave’a Mirbeau i Rachilde, zoopoetyka, zookrytyka

OSIĄGNIECIA

MONOGRAFIE

Au carrefour des esthétiques. Rachilde et son écriture romanesque. 1880-1913 [Na styku estetyk. Rachilde i jej powieściopisarstwo. 1880-1913], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, 419 str.

L’art romanesque d’Octave Mirbeau. Thèmes et techniques [Sztuka powieściopisarska Oktawiusza Mirbeau. Tematy i techniki], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, 298 str.

REDAKCJE

L’art de vivre, de survivre, de revivre. Approches littéraires. 50e anniversaire des études romanes à l’Université de Łódź, sous la direction de Magdalena Koźluk et Anita Staroń, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022

Folia Litteraria Romanica nr 17 (1), « Penser la crise/panser la crise. Récits et fictions de crise (XIXe-XXIe s.) », études réunies par Anita Staroń et Laure Lévêque, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022

Pour une histologie de la crise, sous la rédaction scientifique de Laure Lévêque et Anita Staroń, Edizioni Effigi, 2021

Folia Litteraria Romanica nr 13, « Art, artiste, artisan au XIXe siècle », études réunies par Anita Staroń, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

Être en minorité, être minorité, pod redakcją Anity Staroń i Sebastiana Zacharowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2017

Octave Mirbeau, Wśród nieba (Dans le ciel), pod redakcją i w opracowaniu krytycznym Anity Staroń i Łukasza Szkopińskiego, Primum Verbum, Łódź 2017

Zbrodnia, występek, wykroczenie. Mikrokosmos kryminału, pod redakcją Anity Staroń i Łukasza Szkopińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź